Hurtige, enkle og præcise detektionsrør til måling af gasser

Uniphos er blandt de mest fremtrædende producenter, leverandører og eksportører af en gennemprøvet vifte af gasdetektorer. Grundet deres brugervenlighed og præcision har Uniphos’ produkter en stor kundegruppe verden over.
 

Detektion af mange parametre

I Uniphos' produktportefølje findes der rør til detektion af mange parametre. Rørene har en tydelig og skarp indikation af måleresultatet og aflæses således let. Herudover sker målingen med stor præcision med maksimalt 5-10% afvigelse.
 

Brugervenlig, præcis og universel pumpe

Gasdetektionsrørene benyttes sammen med hårdfør pumpe, der er let at håndtere. Pumpen kan benyttes sammen med rør fra konkurrerende leverandører, og mens den er let at vedligeholde og giver en minimal risiko for lækage, er den yderst præcis i sit indtag af luft.

 

Uniphos gasdetektionsrør

 

Vi henviser desuden til arbejdstilsynets vejledning om grænseværdier

Vil du vide mere om vores løsninger fra Uniphos?
 

Lars Gjedde

 

Kontakt mig
Lars Gjedde
+45 40 68 40 07
mail mig

 

Bestil Uniphos gasdetektionsrør

Husk, at du let og enkelt kan bestille dine Uniphos gasdetektionsrør og pumpe online.

Gå til bestillingssedlen

Produkter fra Uniphos

Er der tvivl, om dine medarbejdere og kolleger kan køre hjem fra firmafesten?

UNIPHOS™ Breath Alcohol Tester er blandt de letteste metoder til at afgøre, om man er påvirket af alkohol i en sådan grad, at man ikke kan køre bil. Testen viser alkoholindholdet i udåndingsluften og er designet til at vise, om brugeren er over eller under den tilladte promillegrænse i forhold til bilkørsel.

Datablade for detektionsrørene

Acetaldehyd SAT-4M, 10-300 ppm
Acetone SAC-5,  50-4000 ppm
Acetylen SAL-5,  100-5000 ppm
Akrolein SAE-4, 10-800 ppm
Akrylonitril SAN-4L
,  5-120 ppm
Aminer SMA-3,  5-100 ppm
Ammoniak SAM-2,  2,5-50 ppm
Ammoniak SAM-3
,  5-100 ppm
Ammoniak, SAM-4M, 10-300 ppm
Ammoniak SAM-4,  50-1000 ppm
Ammoniak SAM-5, 250-5000 ppm
Ammoniak SAM-8M,  0,5-10 %
Ammoniak SAM-9, 1-30 %
Anilin SAI-2,  2-30 ppm
Arsin SAR-2,  1-30 ppm
Benzen SBE-2L,  0,25-12 ppm
Benzen SBE-2
,  2,5-50 ppm
Benzen SBE-3, 5-100 ppm
Brom SBR-2M, 1-20 ppm
Brom SBR-3, 5-100 ppm
Brommethan SMB-2M,  1-18 ppm
Brommethan SMB-3,  10-100 ppm
Brommethan SMB-4M,  20-300 ppm
Brommethan SMB-4,  50-1000 ppm
Butadien SBU-2M, 1-20 ppm
Butadien SBU-3, 5-100 ppm
n-Butan SBT-5M, 50-1400 ppm
1-Butanol SNB-4L,  10-150 ppm
2-Butanol SIB-4L, 10-150 ppm
Butylacetat SBA-6, 0,005-1 %
Butylakrylat SBC-3L, 5-60 ppm
t-Butylmercaptan SBM-1M, 0,5-15 mg/m3
t-Butylmercaptan SBM-1, 0,5-30 mg/m3
t-Butylmercaptan SBM-4L, 5-120 ppm
Carbondisulfid SCS-2,  2,5-50 ppm
Carbondisulfid SCS-3, 5-100 ppm
Carbondisulfid SCS-5M, 10-200 ppm
Carbonylklorid SPG-1,  0,1-10 ppm
Carbonylsulfid SCU-3, 5-100 ppm
Cyklohexanon SCN-3, 2-100 ppm
Cyklohexylamin SCA-2, 0,5-30 ppm
Dieselolie SDL-4,  0,1-5 mg/L
Diethylamin SDA-2M, 2-20 ppm
Diethylether SDE-6, 0,04-1 %
Dimethylformamid SDF-2
, 2-30 %
Diklorbenzen SDB-4M, 10-300 ppm
Diklorethylen SDH-4M, 20-400 ppm
Eddikesyre SAA-2, 2,5-50 ppm
Ethanol SET-7,  0,05-5,0%
Ethylacetat SEA-7, 0,1-5 %
Ethylbenzen SEB-4L,  10-150 ppm
Ethylbenzen SEB-4M, 30-400 ppm
Ethylendibromid SED-2, 1-50 ppm
Ethylenklorid SDC-2, 5-50 ppm
Ethylenoxid SEO-3, 1-100 ppm
Ethylenoxid SEO-7, 0,05-3,0%
Ethylformiat SEF-4M, 20-500 ppm

Ethylmercaptan SEM-2M, 1-20 ppm
Ethylmercaptan SEM-4L, 5-120 ppm
Ethylmercaptan SEM-4M, 25-500 ppm
Fenol SPE-2M, 1-25 ppm
Formaldehyd SFO-1M, 0,1-5 ppm
Formaldehyd SFO-3
, 5-100 ppm
Fosfin SPH-1L, 0,05-2,5 ppm
Fosfin SPH-1, 0,1-10 ppm
Fosfin SPH-3, 5-100 ppm
Fosfin SPH-4, 50-1000 ppm
Fosfin SPH-5
, 150-3000 ppm
Fosfin SPH-6M, 300-8000 ppm
Furan SFU-6, 0,01-1 %
Furfural SFL-2M, 1-16 ppm
N-Hexan SHE-5L, 10-1200 ppm
N-Hexan SHE-6L, 0,025-0,6 %
Hydrazin SHY-1L, 0,1-2,0 ppm
Hydrogen SHD-6M, 0,05-0,8 %
Hydrogenchlorid SHC-1, 1-10 ppm
Hydrogenchlorid SHC-2M, 2-20 ppm
Hydrogenchlorid SHC-3, 5-100 ppm
Hydrogenchlorid SHC-4
, 50-1000 ppm
Hydrogencyanid SHN-2
, 2,5-50 ppm
Hydrogencyanid SHN-3, 5-100 ppm
Hydrogencyanid SHN-4, 50-1000 ppm
Hydrogenfluorid SHF-2
, 0,5-30 ppm
Isopropylalkohol SIP-7M, 0,1-2,5 %
Isopropylamine SIA-2
, 2,5-50 ppm
Klor SCL-1M, 0,25-5,0 ppm
Klor SCL-2, 2,5-50 ppm
Klor SCL-3
, 5-100 ppm
Klor SCL-4M, 50-500 ppm
Klorbenzen SCB-4L, 10-200 ppm
Klordioxid SCI-1M, 0,1-5 ppm
Klorpikrin SCP-2M, 0,1-16 ppm
O-Kresol SCR-2M
, 1-25 ppm
Kulbrinter SHE-5L, 10-1200 ppm
Kulbrinter SHE-6L, 0,025-0,6 %
Kuldioxid SCD-5, 300-5000 ppm
Kuldioxid SCD-7, 0,25-3%
Kuldioxid SCD-8M, 0,5-10%
Kuldioxid SCD-8, 1-20%
Kuldioxid SCD-10, 5-60%
Kulmonoxid SCO-2, 1-30 ppm
Kulmonoxid SCO-3, 5-100 ppm
Kulmonoxid SCO-4M, 25-600 ppm
Kulmonoxid SCO-4, 50-1000 ppm
Kulmonoxid SCO-5, 100-3000 ppm
Kulmonoxid SCO-8L, 0,1-7 %
Kulmonoxid SCO-8
, 1-20 %
Kulmonoxid i H2 SCH-3, 5-100 ppm
Kulmonoxid i H2 SCH-6M, 100-3000 ppm
Kviksølvdampe SHG-1L
, 0,1-2,0 mg/m3
Metanol SME-5, 100-5000 ppm
Metanol SME-8L, 0,05-6%

Methanthiol SMM-2M, 1-20 ppm
Methylenklorid SMC-4M, 50-500 ppm

Methylethylketon (MEK) SMK-6L, 0,02-0,6 %
Methylisobutylketon (MIBK) SMI-6L
, 0,02-0,6 %
Mineralsk terpentin SSS-5M, 50-8000 mg/m3
Multi-gas, uorganisk SMG-1
, NH3, syrer, oxidanter, H2S, reduktanter
Myresyre SFA-2M, 1-15 ppm
Nitrogendioxid SND-2, 0,5-30 ppm
Nitrogendioxid SND-4, 10-1000 ppm
Nitrogenoxid SNO-2M, 0,5-15 ppm
Nitrogenoxid SNO-4L, 20-250 ppm
Nitrogenoxid SNO-5M, 100-2500 ppm
Oxygen SOX-9M
, 3-24 %
Ozon SOZ-3, 5-100 ppm
Ozon SOZ-4M, 25-500 ppm
Petroleumsether SGA-6L, 0,03-0,6%
Pyridin SPY-2M, 1-14 ppm
Salpetersyre SNA-2M, 1-20 ppm
Svovlbrinte SHS-1H, 0,5-7 ppm
Svovlbrinte SHS-1, 0,5-10 ppm
Svovlbrinte SHS-2, 1-30 ppm
Svovlbrinte SHS-3L, 2,5-60 ppm
Svovlbrinte SHS-3, 5-100 ppm
Svovlbrinte SHS-4L, 10-250 ppm
Svovlbrinte SHS-4, 50-800 ppm
Svovlbrinte SHS-5M, 100-2000 ppm
Svovlbrinte SHS-7M, 0,1-2,0%
Svovlbrinte SHS-7, 0,5-4,0%
Svovlbrinte SHS-8L, 0,2-7,0%
Svovlbrinte SHS-8M
, 0,5-10%
Svovlbrinte SHS-9, 2-40%
Svovlbrinte i CNG SHS-(1H), 0,5-7 ppm
Svovldioxid SSD-1, 0,5-10 ppm
Svovldioxid SSD-2M, 1-25 ppm
Svovldioxid SSD-3, 5-100 ppm
Svovldioxid SSD-4M, 20-300 ppm
Svovldioxid SSD-5, 500-8000 ppm
Svovldioxid SSD-6M, 0,02-0,5 %
Svovldioxid SSD-7M, 0,1-3 %
Svovldioxid SSD-7, 0,25-5 %
Svovlsyre SSA-1L
, 0,5-5,0 mg/m3
Syregasser SAG-2, 2-40 ppm
Tetrahydrofuran STH-4, 50-800 ppm
Tetraklorethylen STE-3
, 5-100 ppm
Tetraklormethan SCT-3L, 1-60 ppm
Toluen STO-2, 2-50 ppm
Toluen STO-4M, 10-300 ppm
Triklorethylen SCE-2M, 1-16 ppm
Triklorethylen SCE-4L, 20-250 ppm
Triklorethylen SCE-6, 0,05-1 %
Vanddampe SWA-4L, 2-10 lbs/MMCF
Vanddampe SWA-4, 6-40 lbs/MMCF
Vanddampe SWA-5, 0,1-2 mg/L
Vanddampe SWA-7M, 1-18 mg/L
Vanddampe SWA-7, 1-30 mg/L
Vinylklorid SVC-2M, 1-20 ppm
Vinylklorid SVC-6, 0,05-1 %
Xylen SXY-4
, 25-1000 ppm

Dosimeterrør

Dosimeterrørene findes i følgende versioner:

Ammoniak LAM-2,  3-1000 ppm. 
Kuldioxid LCD-2,  625-240.000 ppm. 
Oxygen LOX-1,  150-15.000 ppm. 
Fosfin LPG-1,  10-200.000 ppm.
Fosfin LPG-2,  1.000-20.000 ppm.

Læs mere på Uniphos' website.

Datablade for ionrørene

Ionrørene findes i følgende versioner:

Kloridion DCL-4L,  5-200 ppm.
Kloridion DCL-5M,  10-2.000 ppm.
Svovlion DSU-2M,  0,5-20 ppm.
Svovlion DSU-3,  1-100 ppm.
Svovlion DSU-4M
,  2-300 ppm.

Datablade for kulstofrørene

Kulstofrørene findes i følgende versioner:

Charcoal Tubes Standard, 50/100 mg
Charcoal Tubes Large, 200/400 mg
Charcoal Tubes Jumbo, 200/800 mg

Bestil Swan Chematest

Bestil Chematest

Let og enkelt bestiller du her din SWAN Chematest, tilbehør og opfyldning.
 

 

 

 
 

Gå til bestillingssedlen

Hent sikkerhedsblade

Download sikkerhedsdatablade til SWAN- og Rotronic-produkterne.

 

 

 

 
 

Gå til downloadsektionen

Tilmeld nyhedsbrev

Navn
E-mail
Categories