Kundehistorie

Sådan fandt PE-Redskaber årsagen til hovedpine

I Fole nordvest for Gram i Sønderjylland ligger landets førende producent af gymnastikredskaber PE-Redskaber, som bl.a. producerer gymnastikredskaber og springcentre. Til mange af produkterne benyttes PVC-presenning, og derfor arbejder de i deres produktion med presenning fra store ruller.

I december 2020 begyndte enkelte medarbejdere i produktionen at opleve stærke lugtgener fra den leverede presenning og snart også ubehag og kraftig hovedpine. Meget tydede på, at lugtgenerne var en indikator for, at årsagen skulle findes netop i presenningen.

Men hvordan finder man ud af, om et materiale sender dampe af opløsningsmidler ud i arbejdsmiljøet? Og hvor skadeligt er de dampe?

De spørgsmål forelagde PE-Redskaber for CKE.

 

Organiske stoffer i luften

Med den bærbare Gasmet GT5000 Terra FTIR foretog CKE undersøgende målinger både hos PE-Redskaber og i eget laboratorium.

 

PE-Redskaber

 

PE-Redskaber A/S

Kunde: PE-Redskaber A/S

Besøg PE-Redskaber på trampolin.dk

Måling med bærbar FTIR på presenning, der afgiver dampe fra opløsningsmidler

Illustration af målinger med bærbar FTIR hos PE-redskaber. Instrumentet suger luft gennem håndholdt probe, som holdes over presenning.

Måling med bærbar FTIR på presenning, der afgiver dampe fra opløsningsmidler

Måling af lille mængde presenning i lukket kredsløb. Luft suges fra flaske med prøve i og returneres derefter.

Vil du vide mere om vores løsninger fra Gasmet?


 

Lars Gjedde

 

Kontakt mig
Lars Gjedde
+45 40 68 40 07

mail mig

Hos PE-Redskaber kunne vi se, at der var organiske stoffer i luften, som normalt ikke er til stede i den almindelige luft.

En nærmere analyse af de optagne IR-spektre med Gasmets Identification Tool viste, at der var tale om stoffet 2-butanon (CAS 78-93-3), også betegnet Metyl Ethyl Keton (MEK). Dette stof er et almindeligt opløsningsmiddel, som kan give sløvhed, hovedpine og ubehag ved for høj eksponering. Hos PE-Redskaber målte vi op til 23 ppm af 2-butanon* i luften.

Vi foretog derefter opfølgende undersøgelser under kontrollerede betingelser på vores eget laboratorium. En lille prøve på 30 g af den lugtende presenning afgassede så meget 2-butanon, at koncentrationen i et lukket cirkulationskredsløb steg til 399 ppm i løbet af 10 min.

Samtidig konstateret vi også afgasning af acetone samt 1-methoxy-2-propyl acetat (MPA). En tilsvarende mængde ikke-lugtende presenning, fra før problemet opstod, afgav kun ganske lidt eller intet 2-butanon.

På denne baggrund kunne vi konstatere, at den presenning, som gav anledning til medarbejdernes gener, afgassede 2-butanon, acetone og MPA, hvorimod den ikke-lugtende presenning af samme producent ikke afgassede disse stoffer.

*Den koncentration af 2-butanon vi målte hos PE-Redskaber på 23 ppm er under arbejdstilsynets grænseværdi på 50 ppm. Det viser, at et stof godt kan give kraftige gener, selvom koncentrationen er under arbejdstilsynets grænseværdi.

Måling med bærbar FTIR på presenning, der afgiver dampe fra opløsningsmidler

IR-spektrum optaget med bærbar FTIR. Sort kurve: det totale spektrum. Rød kurve: bidrag af 2-Butanon, Acetone og MPA til det totale spektrum.

Arbejdsmiljøet blev forbedret med enkle målinger

Med målingerne har PE-Redskaber muligheden for at løse deres lugtgener.

”Vi var overraskede over, at vi oplevede så markante gener, selv om mængden af opløsningsmidlet i luften var mindre end den godkendte grænse. Det betyder for os, at det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan medarbejderne reagerer,” fortæller Ole Gustafsson, administrerende direktør hos  PE-Redskaber A/S.

PE-Redskaber har efterfølgende valgt at skifte leverandør og benytte PVC-presenning, som ikke afgiver generende gasser.

Detaljer om Gasmet GT5000 Terra FTIR

Gasmet GT5000 Terra FTIR er en bærbar FTIR måler, som suger 2 L/min luft igennem en håndholdt probe og undersøger luften med IR-spektrometri. Måleren vejen 10 kg og kan nemt tages med stort set overalt.

GT5000 er nem at betjene og har mange anvendelser, heriblandt identifikation og måling af skadelige stoffer i arbejdsmiljøet, direkte hvor de optræder. Instrumentet er bærbart, men som beskrevet kan det også anvendes til systematiske målinger på værksted eller i laboratoriet.

Gasmets Identification Tool giver dig muligheden for at identificere ukendte stoffer på baggrund af Gasmets database med mere end 300 forskellige stoffers IR-spektre. Yderligere kan du anvende NIST-databasen, som indeholder flere tusinde stoffer.

GT5000 er et alsidigt instrument, som også kan bruges inden for områder som Hazmat, klimagasser og jordforurening.

 

Gasmet GT5000 Terra FTIR

 • Gasmåling i atmosfærisk luft, fx:
     H2O, CO2, N2O, CH4, CO, NH3
     CS2, NO, NO2, VOC

 • Bærbar, 10 kg

 • Batteridrevet el. netstik

 • Betjening via Tablet el. PC

 • Forbindelse via:
     Bluetooth, USB
     WiFi (eksternt el. eget)

Bestil SWAN Chematest

Bestil Chematest

Let og enkelt bestiller du her din SWAN Chematest, tilbehør og opfyldning.

 


 

 
 

Gå til bestillingssedlen

Opret servicesag

Har du et produkt, du har brug for at få serviceret, skal du først udfylde vores serviceformular.

 

 

 

 
Bestil service

Gå ikke glip af viden

CKE INFORMERER

om måling og analyse af dine parametre! Få nyheder og historier inden for dine interesseområder direkte i din indbakke.

 

 
Læs tidligere artikler og tilmeld dig