CLD 60 Ox-serien

Kombineret måling af nitrogenoxid og oxygen til en attraktiv pris

Målingen af NOx-emissioner kræver ofte oxygenindholdet som reference og yderligere målt variabel. Hertil egner den nye enhedsserie sig optimalt. Den forener de standardiserede målingsmetoder kemiluminiscens og paramagnetisme i en enkelt og kompakt enhed.

CLD 60 Ox-serien er udviklet til fortsat, præcis og pålidelig måling på statiske og mobile målestationer.

En moderne, grafisk brugergrænseflade tillader betjening via en touch screen. Måleværdierne kan lagres i enheden og er tilgængelige via netværk eller USB-hukommelse.
 

Mange anvendelsesområder

Applikationsmulighederne for analysatorerne i CLD 60 Ox-serien spænder vidt. Her er et par eksempler:

  • Skorstensemissioner

  • Overvågning af skibsmotorer

  • Brænder- og kedeldrift

  • Affaldsforbrænding

  • Turbiner

  • Petrokemisk industri

  • Kvalitetskontrol i produktionsprocesser

  • DeNOx-anlæg

  • Kemisk og hightech industri

De mest kompakte enheder

Enhederne i CLD 60 Ox-serien er blandt de mest kompakte inden for deres område. Komponenter som ozongeneratorer og ozonscrubbere er fuldt integreret i enheden.

Skær ned på NOX-afgiften

I 2014 introduceredes en ny lov om afgift på udledning af kvælstofoxider, som medførte, at prisen for udledning ville stige til det femdobbelte. 
 

Den nye lov åbnede mulighed for besparelser for dem, der foretager frivillig måling af udledningen af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding.
 

Eco Physics lancerede kort forinden CLD 60 Ox-serien, som kombinerer måling af både NOX og O2.
 

I vores systemafdeling har NOXOX-måleren givet os mulighed for at bygge simplere og billigere systemer med den samme gode kvalitet som med tidligere komponenter.

 

Læs om NOxOx-måleren og vores systembygning

ECO Physics NOxOx CLD 60 OX-serie

 

 

Vil du vide mere om vores løsninger fra
ECO PHYSICS?


 

Steen Nielsen

 

Kontakt mig
Steen Nielsen
+45 40 68 40 08

mail mig

Dette produkt benyttes i følgende applikationer

Kemisk industri og industrivirksomheder

I den kemiske industri er der mange processer og målepunkter. Vi har instrumenterne, der dækker hele paletten.

Hvad har du brug for?

 

Energianlæg, kraftværker & forbrændingsanlæg

Der stilles fra offentlig side en række krav til måling af røggasflow og støvemission fra både våd og tør skorsten. Kraftværker med en indfyret effekt på 50+ MW er underlagt EN14181 (Large Combustion Plants). Og dermed stilles der ligeledes store krav til måleudstyret.

Hvad har du brug for?

 

Bestil SWAN Chematest

Bestil Chematest

Let og enkelt bestiller du her din SWAN Chematest, tilbehør og opfyldning.

 


 

 
 

Gå til bestillingssedlen

Opret servicesag

Har du et produkt, du har brug for at få serviceret, skal du først udfylde vores serviceformular.

 

 

 

 
Bestil service

Gå ikke glip af viden

CKE INFORMERER

om måling og analyse af dine parametre! Få nyheder og historier inden for dine interesseområder direkte i din indbakke.

 

 
Læs tidligere artikler og tilmeld dig