Lækagealarmer fra Monicon til biogasbranchen  

Som nabo til et biogasanlæg er ens største bekymring højst sandsynligt, om der er lugtgener. For personalet og ledelsen er der en række andre bekymringer, der vejer tungere. Er der brud på membranerne i reaktoren; og kan du få alarmen i så god tid, at du kan nå at forhindre farlige situationer? Er der en lækage i et område med eksplosionsfare? Og er koncentrationen af sundhedsskadelige gasser for høj i områder, hvor dit personale befinder sig?

Gassensorer med lækagealarmer placeret strategisk på anlægget kan gøre en verden til forskel. Og her er irske Monicon i front.

Monicon specialiserer sig i design, udvikling og fremstilling af avancerede online gasovervågningsalarmer, der er egnet til en lang række anvendelser på industrielle anlæg som indikatorer om sikkerhed og gaslækager. Monicons løsninger er innovative, omkostningseffektive og holdbare instrumenter, der kan operere pålideligt i det harske miljø i biogasproduktionen.

Vil du vide mere om vores løsninger fra Monicon til biogasbranchen?


 

Rikke Sjøstrøm Ledet

 

Kontakt mig
Rikke Sjøstrøm Ledet
+45 52 85 19 72

mail mig

Monicons gassensorers pladser på et biogasanlæg

Der er krav til kontrol af CH4-lækage til omgivelserne. Med Monicons CGS500-IR kan du bl.a. måle på CH4 imellem de to membraner/duge på reaktoren. CGS500-IR benytter NDIR-teknologi til at måle metankoncentrationen og afgive en alarm, hvis der opstår brud eller lækager.

På ExZone II-områder hvor en CH4-lækage kan forårsage en eksplosion pga. elektriske installationer, varme overflader, ændringer i tryk og temperatur o.lign., fungerer Monicons CGS500 med termokatalytisk teknologi som en løsning til at detektere CH4-udslip og slå alarm. Den kan styre, at strømmen slås fra, eller at der lukkes af for prøvegasser og dertilhørende pumper og måleudstyr.

Download datablade:

Monicon 4 CH

 

Monicon CGS500

 

Monicon T80

 

Monicon T100

 

I fortankens udgangskontrol til reaktoren/forrådelsestankene opstår der ofte høje mængder af NH3, som er sundhedsskadeligt for mennesker ved indånding. Monicons S500L-OSV-826 semikonduktor måler på NH3-koncentrationerne og meddeler således, om det er et sikkert arbejdsmiljø for personalet.

Den afgassede biomasse, som eventuelt bliver brugt til gødning på markerne, er sjældent helt afgasset. Fx kan H2S-koncentrationerne til tider overskride minimumsgrænserne (LEL) for at opretholde et accepteret arbejdsmiljø. Monicons S500L-OSV-825 semikonduktor måler på H2S og alarmerer om for høje koncentrationer, som kan have effekt på arbejdsmiljøet og generere lugtgener til omgivelserne.

De tilhørende kontrolenheder leveres til enkeltgas (1 kanal), fire gasser (4 kanaler) eller multirack (specialbygget); alle med relæudgange til alarmer og kommunikation til styring. Displayet viser målinger med 4 decimaler.

Hos Monicon er der desuden taget højde for ATEX, og deres sensorer er således certificeret ATEX II 2 G Ex d IIC T6 -20ºC to +60ºC.

Dette produkt benyttes i følgende applikationer

Biogas

Biogasanlæg

På et biogasanlæg kan det give mening at måle både biogassens sammensætning af metan (CH4), kuldioxid (CO2), ilt (O2) og svovlbrinte (H2S) samt masseflow efter rådnetankene. Informationerne kan sammen med de øvrige analyseparametre bruges til at styre rådneprocessen mere præcist og derved opnå en bedre udrådning.

Hvad har du brug for?

 

Bestil SWAN Chematest

Bestil Chematest

Let og enkelt bestiller du her din SWAN Chematest, tilbehør og opfyldning.

 


 

 
 

Gå til bestillingssedlen

Opret servicesag

Har du et produkt, du har brug for at få serviceret, skal du først udfylde vores serviceformular.

 

 

 

 
Bestil service

Gå ikke glip af viden

CKE INFORMERER

om måling og analyse af dine parametre! Få nyheder og historier inden for dine interesseområder direkte i din indbakke.

 

 
Læs tidligere artikler og tilmeld dig